Chris Serneels Kapitein - Postoverste
Brandweerzone Rivierenland - Post Duffel
Spoorweglaan 2 bus 1, 2570 Duffel
Briefwisseling: Plattebeekstraat 11, 2800 Mechelen
Tel +32(0)15 31 36 66  Fax +32(0)15 31 90 90
www.brandweerzonerivierenland.be
E-mail: chris.serneels@bwzr.be
Benny Van Der Veken - Voorzitter
Vriendenkring Brandweer Duffel vzw
Postadres: Spoorweglaan 2 bus 1, 2570 Duffel
Tel +32(0)15 31 36 66  Fax +32(0)15 31 90 90
www.brandweerduffel.be
E-mail: vzw@brandweerduffel.be
Ondernemingsnummer: 0633.595.288

Duffel heeft specialist gevaarlijke stoffenDuffel beschikt over een specialist voor gevaarlijke stoffen: Kapitein Chris Serneels. Hij was samen met 13 collega-adviseurs, de eerste lichting in de postgraduaatsopleiding Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) aan de Universiteit Antwerpen.

Ze adviseren de gouverneur, de burgemeesters en de dienstchefs bij incidenten met gevaarlijke stoffen. Ze geven advies over bronbestrijding, te nemen maatregelen ten opzichte van de bevolking, de te gebruiken persoonlijke beschermingsmiddelen, de ontsmettingsprocedure en eventueel de nabehandeling.

In de provincie zijn er steeds 2 AGS’ers van wacht. Bij een incident worden beiden verwittigd. De eerste zal op het incident adviseren, terwijl de tweede opzoekingen in naslagwerken kan verrichten en de interventieleider ondersteunt.

Op 28 maart 2012 werd hun het postgraduaat Adviseur Gevaarlijke Stoffen overhandigd tijdens de eerste proclamatie op de Campus Vesta. Deze pilootopleiding, ondersteund door het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE), werd uitgewerkt in samenwerking met de Universiteit van Antwerpen (UA) en het opleidingscentrum van deze provincie (Campus VESTA) maar ook met brandweerdiensten en de industriële wereld.

Ondanks alle bestaande veiligheidsmaatregelen gebeuren er nog geregeld incidenten met gevaarlijke stoffen. Denken daarbij maar aan de ernstige brand in het tankstation naast de E40 vorige week. Bij een dergelijk incident moeten snel de juiste maatregelen genomen worden. Brandweerlui beschikken allen over de basiskennis, maar de aanwezigheid van een specialist is ontzettend belangrijk om de situatie juist in te schatten. Een Adviseur Gevaarlijke Stoffen (AGS) moet een snel en gestructureerd advies inzake het gevaar (radioactief, chemisch, biologisch en faramaceutisch) kunnen geven aan de brandweerchefs en aan de politieke verantwoordelijken indien er zich gecompliceerde incidenten met gevaarlijke producten voordoen. De officier van de betrokken brandweerdienst kan dus beroep doen op deze adviseur om de risico’s in te schatten en/of ter ondersteuning bij de interventie, dankzij zijn specifieke kennis. Deze ondersteuning is essentieel op het terrein. Het goede advies van een specialist kan immers een ongeval met gevaarlijke stoffen beperken tot de schaal van het incident zelf en de juiste handelingen op het terrein kunnen een catastrofe met een mogelijke impact op mens en milieu vermijden. Deze opleiding is gebaseerd op een dubbele benadering: de universiteit verzekert de wetenschappelijk onderbouwde basisopleiding, terwijl de brandweerdiensten en het provinciaal opleidingscentrum het praktisch luik verzekeren, met behulp van voorbeelden en praktische cases.

De AGS'ers zullen vanaf heden ingezet worden in het provinciaal AGS wachtsysteem waarbij elk brandweerkorps en/of gemeente op deze experten beroep kan doen bij een groot incident en dit 24/7.


Meer info over de opleiding leest u hier: